Parkeren

Nationale Parkeertest 2012 + PDF

0

We hebben voor geïnteresseerden die op zoek zijn naar de PDF van de Nationale Parkeertest van 2012 hier de tekst beschikbaar gemaakt + een te downloaden PDF met daarin de bijbehorende cijfers.

Voorwoord

De manier waarop consumenten winkelen verandert. On- en offline winkelen loopt steeds meer door elkaar. Het is dan ook heel belangrijk dat winkelen op de ‘traditionele’ manier zo toegankelijk en prettig mogelijk is. Parkeren is daarbij essentieel. Parkeergarages bepalen de eerste én de laatste indruk, en zijn daarmee het visitekaartje van de winkeliers.

Als winkels steeds minder goed bereikbaar zijn, lijdt de leefbaarheid van de stad of buurt daaronder. De hoogte van het parkeertarief speelt daarin een belangrijke rol. Steeds meer gemeenten en parkeergarages rekenen niet meer af per uur, maar hanteren een andere tijdseenheid. Bijvoorbeeld € 4,00 per 54 minuten in plaats van € 4 per 60 minuten. Niet alleen betaalt de consument nog steeds een oneerlijk tarief, het schept ook nog eens verwarring.

Enkele parkeergarages voeren echter écht eerlijkere en duidelijkere tarieven in; zo kost de parkeergarage Stadhuis-Muziektheater te Amsterdam nu € 0,50 per 8 minuten (€ 3,75 per uur) in plaats van € 4,00 per uur.

Parkeeropbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor gemeenten en een manier om de gaten in de begroting te dichten. Maar parkeertarieven kunnen niet eindeloos verhoogd worden; het aantal bezoekers loopt in sommige steden al terug. Dat is zowel voor winkeliers als voor de gemeente geen wenselijke situatie. Detailhandel Nederland pleit daarom voor eerlijke en duidelijke parkeertarieven: betalen per minuut. De opbrengsten van het parkeren moet door gemeenten bovendien worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de binnensteden en winkelgebieden.

Harry Bruijniks
voorzitter stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland

 

Betalen

Wanneer je ergens in een grotere stad in Nederland met je auto naar een winkelgebied gaat in het centrum van de stad, dan betaal je altijd voor het parkeren van je auto. Eén van de punten die meewegen voor de consument bij het kiezen van een winkel of een winkelgebied, is het parkeertarief. Consumenten geven aan dat de tarieven te hoog, onduidelijk en oneerlijk zijn.

Naast de hoogte van de tarieven is vooral het moeten afrekenen per uur of 52 minuten terwijl men bijvoorbeeld maar 30 minuten parkeert een doorn in het oog. Daarbij worden de tarieven verhoogd zonder dat de consument het goed doorheeft; moest eerst bijvoorbeeld € 1,00 per 15 minuten worden betaald, dan wordt dat aangepast naar € 1,00 per 13 minuten. Het is moeilijk tarieven te vergelijken wanneer er verschillende tijdseenheden worden gehanteerd. Er komen wel steeds meer en betere websites waar tarieven kunnen worden vergeleken. Sommige zijn echter niet helemaal up-to-date.

Met parkeren en parkeergeld innen kunnen gemeenten een hoop geld verdienen. Uit onderzoek van RTL Nieuws uit 2011 bleek dat de tien grootste gemeenten samen ruim € 116 miljoen winst maken op betaald parkeren. De omzet van parkeren is € 300 miljoen. Dat is 27% meer dan in 2005, toen de winst € 91 miljoen was. De omzet op de parkeerbegrotingen in de tien grootste gemeenten was toen € 224 miljoen.

De opbrengsten van het parkeren worden door gemeenten vaak toegevoegd aan de algemene middelen, waardoor het parkeren wordt gebruikt als ‘melkkoe’. Zowel gemeenten als commerciële parkeerexploitanten verdienen aan parkeren. Gemeenten kunnen makkelijk hun tekorten op de begrotingen opvullen door de parkeertarieven te verhogen. De commerciële parkeergarages volgen dan al snel. Dat is geen goede stimulans om de tarieven te beperken of de tijdseenheden kleiner te maken.

Parkeertarieven worden te vaak gebruikt om de inkomsten van de gemeenten op pijl te houden in plaats van dat het wordt gebruikt om steden bereikbaar te houden en voor een goede verkeersstroom te zorgen. Dit is een verkapte belastingverhoging en uiteindelijk betaalt de consument de rekening, waardoor de winkelier minder klanten in zijn winkel ontvangt. Wanneer meer blauwe zones of lagere, redelijke parkeertarieven zouden worden gehanteerd, dan krijgt een winkelier meer bezoekers. 5% meer bezoekers kan voor een winkel het verschil betekenen tussen kopje onder gaan of als winkel overleven.

 

Betalen per minuut

Detailhandel Nederland pleit voor eerlijke en transparante parkeertarieven. De tarieven moeten van tevoren kenbaar zijn gemaakt. Bovendien moet het mogelijk zijn om per minuut af te rekenen en niet per uur; de klant moet krijgen waar hij of zij voor betaalt. Als je één uur en één minuut parkeert, behoor je te betalen voor één uur en één minuut en niet voor twee uur. De tarieven worden ook onduidelijk wanneer je per 57 of 48 minuten dient af te rekenen.

In verschillende steden wordt het ‘parkeren per minuut’ ingevoerd. Het probleem daarbij is echter dat dan de tarieven worden verhoogd. In Groningen werd eerst € 1,80 per 50 minuten betaald, nu is dat € 0,40 per 10 minuten. Dat betekent echter wel dat omgerekend het uurtarief van € 2,16 naar € 2,40 is gestegen. Waar je eerst teveel betaalde wanneer je één uur en één minuut parkeerde, betaal je nu teveel omdat de tarieven worden verhoogd. Dat terwijl eerlijke en transparante tarieven bijdragen aan een goed winkelklimaat: dus niet € 2,50 per 57 min, maar € 0,04 per minuut.

In 17 parkeergarages reken je af middels een tijdseenheid van tussen de 40 en 59 minuten. Dat zijn hele onlogische rekeneenheden en er wordt mee gespeeld om het tarief op te schroeven. 43% van de onderzochte parkeergarages (32 van de 75) hebben de tarieven verhoogd ten opzichte van vorig jaar. De enige parkeergarage die zijn tarieven heeft verlaagd, is het Stadhuis-Muziektheater te Amsterdam. Daar heeft de gemeente doelbewust parkeren per 8 minuten ingevoerd én de tarieven verlaagd. De tarieven in Breda zijn echter met 25% verhoogd: van € 1,60 per uur naar € 2 per uur.

Zeker gezien de huidige economische situatie zou men verwachten, dat meer gemeenten hun best doen om de bezoekers naar de stad te krijgen. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat over vijf jaar overal in Nederland parkeren per minuut is ingevoerd. Het is technisch mogelijk en de consument betaalt alleen voor wat hij afneemt. Amsterdam geeft daarbij een goed voorbeeld.

Betaalmiddelen

Eén van de redenen die door parkeergarages wordt gegeven voor het betalen per 57 of 48 minuten, is dat er dan met een rond bedrag kan worden afgerekend.

De parkeergarages geven aan dat het wenselijker zou zijn bij een tarief van € 2,00 per uur en een prijsstijging van 3,3%, de tarieven aan te passen naar € 2,00 per 58 minuten dan naar € 2,07 per uur. Deze kwesties zijn echter allemaal veel gemakkelijker op te lossen door parkeren per minuut toe te passen. Bovendien zijn er nu al veel garages waar niet-afgeronde tarieven gelden.

Ook hoeven bedragen niet afgerond te zijn wanneer in een parkeergarage met pin, chipknip en creditcard kan worden afgerekend. Het is onhandig als een consument bij het ophalen van de auto ontdekt dat er niet gepind kan worden en hij geen kleingeld bij zich heeft. Zeker wanneer er grotere bedragen moeten worden afgerekend, is dit onhandig.

Pin is de makkelijkste, veiligste en goedkoopste manier van betalen. In veel van de geteste parkeergarages in de grotere steden is het mogelijk om met de pinpas te betalen. Echter, in ruim 20% van de parkeergarages in de centra van de grote steden kan nog niet met pin worden betaald. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat overal met pin kan worden betaald.

 
Tarieven
Bedrag 2012 Tijdseenheid 2012 Omgerekend per uur 2012 Omgerekend per uur 2011 Omgerekend per uur 2010 Eén uur en één minuut Periode gratis Bijzonderheden
Almere Krakelinggarage € 0,50 16 min. € 1,88 € 1,76 € 1,58 € 2,00 nee
Hospitaalgarage € 0,50 16 min. € 1,88 € 1,76 € 1,58 € 2,00 nee
Amersfoort Koestraat € 1,50 48 min. € 1,88 € 1,88 € 2,00 € 3,00 nee
Soeverein € 2,10 / € 1,10 / € 1 60 / 30 / 1 min. € 2,10 € 2,10 € 2,00 € 3,20 nee Eerste uur €2,10. Volgende half uur €1,10, daarna €1,00 per half uur. Betalen per minuut met aparte pas.
Amsterdam De Kolk € 4,00 49 min. € 4,90 € 4,62 € 4,67 € 8,00 nee
Dam/Bijenkorf € 4,00 50 min. € 4,80 € 4,44 € 4,21 € 8,00 nee
Stadhuis Muziektheater € 0,50 8 min. € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 4,00 nee
Waterlooplein € 5,00 / € 1,00 60 / 12 min. € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 6,00 nee Eerste uur kost € 5,00. Daarna € 1,00 per 12 min.
Centre € 2,50 30 min. € 5,00 € 5,00 € 4,21 € 7,50 nee Bij van tevoren reserveren via internet €20 voor 24 uur.
Oosterdok Centrum € 4,00 60 min. € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 8,00 nee
Markenhoven € 4,00 60 min. € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 8,00 nee
The Bank € 4,80 / € 0,08 60 / 1 min. € 4,80 € 4,80 € 9,60 nee Per uur kost het €4,80. Wanneer je met je mobiele telefoon betaalt en stadspasparkeren dan betaal je per minuut € 0,08
Apeldoorn Oranjerie € 2,00 56/48 min. € 2,14 / €2,50 € 2,14 / €2,50 € 2,00 € 4,00 nee Piektarief €2,00 per 48 minuten, daltarief €2,00 per 56 minuten.
Marktplein € 0,50 13 min. € €2,00 / €2,31 €1,88 / €2,31 € 1,76 € 2,50 nee
Arnhem Langstraat € 0,36 10 min. € 2,16 € 2,16 € 2,00 2.52
Musis € 0,36 10 min. € 2,16 € 2,16 € 2,00 € 2,52 nee
Assen Torenlaan € 0,50 16 min. € 1,88 € 1,67 € 1,36 € 2,00 nee
Triade € 0,50 16 min. € 1,88 € 1,67 € 1,36 € 2,00 nee
Breda De Barones € 0,50 15 min. € 2,00 € 1,60 € 1,40 € 2,50 nee
Chasséparking € 0,50 15 min. € 2,00 € 1,60 € 1,40 € 2,50 nee
Den Bosch St. Jospehstraat € 2,20 60 min. € 2,20 € 2,00 € 2,00 € 4,40 nee
Wolvenhoek € 2,20 60 min. € 2,20 € 2,00 € 2,00 € 4,40 nee
Den Haag Plein € 1,30 30 min. € 2,60 € 2,60 € 2,60 € 3,90 nee
Bijenkorf € 2,50 60 min. € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 5,00 nee
Markthof € 2,50 60 min. € 2,50 € 2,50 € 2,00 € 5,00 nee
City Parking € 2,50 60 min. € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 5,00 nee
Grote Markt € 3,00 60 min. € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 6,00 nee
Muzenplein € 3,00 60 min. € 3,00 € 3,00 € 2,50 € 6,00 nee
Spui/Centrum € 0,50 12 min. € 2,50 € 2,50 € 2,22 € 3,00 Nee
Stadhuis/Centrum € 2,20 60 min. € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 4,40 nee
Turfmarkt € 1,10 30 min. € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 3,30 nee
Noordeinde € 3,00 60 min. € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 6,00 nee
Dordrecht Veemarkt € 1,50 60 min. € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 3,00 nee
Visstraat € 1,50 60 min. € 1,50 € 1,50 € 1,00 € 3,00 nee
Eindhoven Heuvel Galerie € 1,00 27 min. € 2,22 € 2,00 € 2,00 € 3,00 nee
Kennedyplein € 1,00 30 min. € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00 nee
Enschede Van Heek € 2,20 – 0,20 60 min, daarna per € 0,20 € 2,20 € 2,10 € 1,90 € 2,40 nee
Irene € 2,20 – 0,20 60 min, daarna per € 0,20 € 2,20 € 2,10 € 1,90 € 2,40 nee
Groningen Centrum € 0,40 10 min. € 2,40 € 2,16 € 2,04 € 2,80 nee
Haarlem Kamp € 1,00 29 min. € 2,07 € 2,00 € 2,00 € 3,00 nee
Houtplein € 1,00 29 min. € 2,07 € 2,00 € 2,00 € 3,00 nee
Raaks € 1,00 29 min. € 2,07 € 2,00 € 3,00 nee
Hoofddorp Vier Meren € 0,30 – €2,50 30 min. € 0,60 – 2,50 € 0,60 – 2,50 € 0,60 – 2,50 € 1,00 nee 0 – 30 min. € 0,30, 31 – 60 min. € 0,60, 61 – 90 min. € 1,00, 91 – 120 min. € 2,50. Elk volgend uur of gedeelte ervan € 2,50
Centrumgarage € 0,50 27 min. € 1,11 € 1,11 € 1,00 € 1,50 nee
Leeuwarden Klanderij € 0,10 4 / 6 / 12 min. €1,50 – €0,50 € 1,20 € 1,20 € 1,60 nee Het eerste uur kost €1,50, daarna wordt het tarief per uur lager.
Hoeksterend € 0,10 4 / 6 / 12 min. €1,50 – €0,50 € 1,20 € 1,20 € 1,60 nee Het eerste uur kost €1,50, daarna wordt het tarief per uur lager.
Zaailand € 0,10 3 / 4 / 6 / 12 min. € 2,00 – €0,50 € 2,10 nee Het eerste uur kost €2,00, daarna wordt het tarief per uur lager.
Maastricht Plein 1992 € 2,20 60 min. € 2,20 € 2,20 € 2,05 € 4,40 nee
Vrijthof € 2,20 60 min. € 2,20 € 2,20 € 2,05 € 4,40 nee
Middelburg Geere € 0,02 1 min. € 1,20 € 1,20 € 1,00 € 1,22
Kousteensedijk € 0,02 1 min. € 1,20 € 1,20 € 1,00 € 1,22
Nijmegen Kelfkensbos € 0,23 6 min. € 2,35 € 2,15 / € 2,35 € 2,10 € 2,53 nee
Mariënburg € 0,23 6 min. € 2,35 € 2,15 / € 2,35 € 2,10 € 2,53 nee
Rotterdam Lijnbaan € 2,50 50 min. € 3,00 € 3,00 € 2,78 € 5,00 nee
Bijenkorf € 2,50 50 min. € 3,00 € 3,00 € 2,78 € 5,00 nee
Beursplein € 2,50 50 min. € 3,00 € 3,00 € 2,78 € 5,00 nee
Westblaak € 2,00 45 min. € 2,67 € 2,67 € 2,40 € 4,00
Weena € 2,50 / € 2,00 50 / 60 min. € 3,00 / € 2,00 € 2,78 € 2,78 € 5,00 / € 4,00 nee Piektarief €2,50 per 50 minuten, daltarief €2,00 per 60 minuten
Plaza € 2,00 60 min. € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 4,00 nee
Groothandelsgebouw € 2,50 60 min. € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 5,00 nee
WTC – V&D; € 2,80 60 min. € 2,80 € 2,78 € 2,60 € 5,60 – € 6,00 nee €2,80 per uur dagtarief en €3,00 per uur nachttarief.
Schouwburgplein € 2,00 46 min. € 2,61 € 2,50 € 2,35 € 4,00 nee
Tilburg Louis Bouwmeesterplein € 1,50 20 / 4 min. € 1,50 € 1,40 € 1,40 € 1,60 nee Starttarief van €0,50. Daarna gaat het tarief per €0,10 omhoog.
Koningsplein € 1,60 19 / 4 min. € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,70 nee Starttarief van €0,50. Daarna gaat het tarief per €0,10 omhoog.
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne (Radboud) € 0,50 10 min. € 3,00 € 2,60 € 2,60 € 3,50
Kruisstraat € 2,00 56 min. € 2,14 € 2,14 € 2,14 € 4,00 nee
Paardenveld € 2,50 60 min. € 2,50 € 2,50 € 2,20 € 5,00 nee
Galgenwaard € 2,00 52 min. € 2,31 € 2,31 € 2,22 € 4,00 nee
Grifthoek € 1,55 60 min. € 1,55 € 1,50 € 1,50 € 3,10 nee Betalen per minuut, afgerond op 10 cent wanneer contant betaald wordt.
La Vie € 2,50 54 / 48 min. € 2,78 / € 3,13 € 2,78 / € 3,53 € 2,63 € 5,00 nee Piektarief €2,50 per 48 minuten, daltarief €2,50 per 54 minuten
Springweg € 0,60 10 min. € 3,60 € 3,20 € 3,20 € 4,20 nee
Zaanstad Rozenhof € 1,50 47 min. € 1,91 € 1,91 € 1,91 € 3,00 nee
Hermitage € 1,50 47 min. € 1,91 € 1,91 € 3,00 nee
Zoetermeer Amsterdamsestraat € 1,50 54 min. € 1,67 € 1,61 € 1,61 € 3,00 eerste drie uur gratis
Luxemburglaan € 1,50 54 min. € 1,67 € 1,61 € 1,61 € 3,00 eerste drie uur gratis
Betaalmiddelen
munt brief pin chip credit card mobiele telefoon anders Betaalautomaten buiten gebruik?
Amersfoort Koestraat x x x x x
Soeverein x x x x x Aparte pas voor betalen per minuut
Amsterdam De Kolk x x x x x x
Dam/Bijenkorf x x x x x x
Stadhuis Muziektheater x x x x x
Waterlooplein x x x x x
Centre x x x x x
Oosterdok Centrum x x x x x
Markenhoven x x x x x
The Bank x x x x x x Kentekenherkenning
Apeldoorn Oranjerie x x x x x x
Marktplein x x x x x
Arnhem Langstraat x x x x x x Tijdelijk een betaalautomaat buiten gebruik.
Musis x x x x x x
Assen Torenlaan x x x x
Triade x x x x x
Breda De Barones x x x
Chasséparking x x x x
Den Bosch St. Jospehstraat x x x
Wolvenhoek x x x
Den Haag Plein x x x x x Niet iedere betaalautomaat accepteert contant geld.
Bijenkorf x x x x x x
Markthof x x x x Eén betaalautomaat accepteert alleen contant geld.
City Parking x x x x x x
Grote Markt x x x x x x
Muzenplein x x x x x x Chipknip/creditcard bij inrit stuk.
Spui/Centrum x x x x x
Stadhuis/Centrum x x x x x
Turfmarkt x x x x Niet iedere betaalautomaat accepteert contant geld.
Noordeinde x x x x x Eén betaalautomaat is kapot. Dit is aangegeven met een A4-tje.
Dordrecht Veemarkt x x x x
Visstraat x x x x
Eindhoven Heuvel Galerie x x x x x x
Kennedyplein x x x x
Enschede Van Heek x x x x
Irene x x x x
Groningen Centrum x x x x x
Haarlem Kamp x x x x
Houtplein x x x x
Raaks x x x x x
Hoofddorp Vier Meren x x x x
Centrumgarage x x x
Leeuwarden Klanderij x x x x
Hoeksterend x x x x
Zaailand x x x x
Maastricht Plein 1992 x x x x x x
Vrijthof x x x x x x
Middelburg Geere x x x
Kousteensedijk x x x
Nijmegen Kelfkensbos x x x x Tijdelijk niet pinnen bij een automaat.
Mariënburg x x x x x
Rotterdam Lijnbaan x x x x x
Bijenkorf x x x x x x
Beursplein x x x x x x
Westblaak x x x x x
Weena x x x x x x
Plaza x x x
Groothandelsgebouw x x x x
WTC/v&d; x x x x x
Schouwburgplein x x x x x
Tilburg Louis Bouwmeesterplein x x x x
Koningsplein x x x x
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne (Radboud) x x x x x Niet iedere betaalautomaat accepteert contant geld.
Kruisstraat x x x x x
Paardenveld x x x x
Galgenwaard x x x x x x
Grifthoek x x x x
La Vie x x x x x x
Springweg x x x x x
Zaanstad Rozenhof x x x x x x
Hermitage x x x x x x
Zoetermeer Amsterdamsestraat x x x
Luxemburglaan x x x

Bereikbaarheid

Winkeliers proberen zo gastvrij en toegankelijk als mogelijk te zijn zodat mensen naar hun winkel kunnen komen. Daar hoort ook bij dat consumenten die met de auto komen, makkelijk naar een winkelgebied kunnen rijden en hun auto op straat of in een parkeergarage zetten die goed te bereiken is. Dat betekent onder andere dat de wegen niet vaststaan door files en door automobilisten die een parkeerplek zoeken.

Wanneer een consument met de auto naar een stad gaat om te winkelen, dan moet hij of zij de parkeergarages makkelijk kunnen vinden. Ook wanneer men niet bekend is in de stad. Een goede routering door verwijsborden is daarbij essentieel. Bij enkele steden wordt vanaf de snelweg de parkeerroute al aangegeven. Vanaf het binnenkomen van de stad moet worden aangegeven wat de parkeerroute is en of de parkeergarage nog ruimte heeft. Wanneer dit laatste niet gebeurt bestaat de kans dat de automobilist weliswaar bij de parkeergarage is aangekomen, maar dan blijkt deze vol te zijn. Zeker wanneer de automobilist geen alternatieven kent, is dat zeer onpraktisch.

Sommige gemeenten, zoals Maastricht, hebben een website met actuele parkeerinformatie uit het Parkeerroute Informatie Systeem (PRIS). Bezoekers van de stad kunnen op de borden langs de weg en via de website zien waar vrije parkeerplaatsen zijn. Bovendien geeft de website aan of parkeerfaciliteiten vol of leeglopen.

In Amersfoort, Amsterdam en Zaanstad was de doorstroming op het moment van het testen onvoldoende. Ook in Groningen duurde het lang voordat de parkeergarage bereikt was.

24 garages waren niet goed aangegeven. De borden wijzen bijvoorbeeld onduidelijk of te laat aan waar de parkeergarage is. 34 garages geven niet of te laat aan hoeveel plaatsen beschikbaar zijn in de garage. 5 garages geven niet aan of er überhaupt nog plaats is om te parkeren in de garage.

 
Bereikbaarheid
Doorstroming Tijd van afslag naar eerste garage (minuten) Routering stad Vrij/vol Aantal plaatsen vrij aangegeven
Almere Krakelinggarage 3 13 3 ja ja
Hospitaalgarage 3 ja ja
Amersfoort Koestraat 2 16 2 ja ja
Soeverein 2 ja ja
Amsterdam De Kolk 1 2 ja nee
Dam/Bijenkorf 3 ja nee
Stadhuis Muziektheater 22 2 ja nee
Waterlooplein 1 ja nee
Centre 1 ja nee
Oosterdok Centrum 3 ja nee
Markenhoven 2 ja nee
The Bank 1 ja nee
Apeldoorn Oranjerie 4 8 4 ja ja
Marktplein 3 ja ja
Arnhem Langstraat 3 10 2 ja nee
Musis 4 ja nee
Assen Torenlaan 4 4 2 ja nee
Triade 4 ja ja
Breda De Barones 3 10 3 ja nee
Chasséparking 4 ja nee
Den Bosch St. Jospehstraat 4 8 3 ja ja
Wolvenhoek 3 ja ja
Den Haag Plein 4 ja ja
Bijenkorf 2 ja ja
Markthof 3 ja ja
City Parking 3 ja ja
Grote Markt 4 ja ja
Muzenplein 3 8 4 ja ja
Spui/Centrum 3 ja ja
Stadhuis/Centrum 3 ja ja
Turfmarkt 3 ja ja
Noordeinde 2 ja ja
Dordrecht Veemarkt 4 4 5 ja nee
Visstraat 5 ja nee
Eindhoven Heuvel Galerie 4 13 4 ja ja
Kennedyplein 4 ja ja
Enschede Van Heek 4 9 4 nee nee
Irene 3 ja ja
Groningen Centrum 3 30 2 ja nee
Haarlem Kamp 3 ja nee
Houtplein 3 ja ja
Raaks 3 8 3 ja ja
Hoofddorp Vier Meren 3 9 3 nee nee
Centrumgarage 3 nee nee
Leeuwarden Klanderij 2 ja nee
Hoeksterend 4 8 4 ja nee
Zaailand 3 ja nee
Maastricht Plein 1992 3 ja ja
Vrijthof 3 12 3 ja ja
Middelburg Geere 5 8 4 ja nee
Kousteensedijk 4 ja nee
Nijmegen Kelfkensbos 5 3 4 ja ja
Mariënburg 3 ja nee
Rotterdam Lijnbaan 4 8 4 ja ja
Bijenkorf 2 ja ja
Beursplein 4 ja ja
Westblaak 4 ja ja
Weena 3 ja ja
Plaza 4 ja ja
Groothandelsgebouw 2 ja nee
WTC/v&d; 3 ja ja
Schouwburgplein 2 ja nee
Tilburg Louis Bouwmeesterplein 3 7 1 ja nee
Koningsplein 1 ja nee
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne 2 ja ja
Kruisstraat 3 ja ja
Paardenveld 3 ja ja
Galgenwaard 3 ja ja
Grifthoek 2 ja ja
La Vie 3 ja ja
Springweg 2 ja ja
Zaanstad Rozenhof 2 nee nee
Hermitage 2 7 2 nee nee
Zoetermeer Amsterdamsestraat 4 ja nee
Luxemburglaan 3 7 4 ja nee

Veiligheid

Vaak gaan mensen winkelen of boodschappen doen omdat ze dat leuk vinden. Wanneer je je auto ergens parkeert, dan moet je het idee hebben dat je auto daar veilig staat. Bovendien moet de bezoeker zich in de parkeergarage ook prettig en veilig voelen. Dat betekent dat het er schoon moet zijn, maar ook dat er voldoende verlichting is en dat er camera’s en bewaking aanwezig zijn.

Parkeergarages zijn vaak grote betonnen gebouwen of ze zitten ergens onder de grond. Er moet daarom voldoende verlichting zijn; geen donkere hoeken en de betaalautomaat moet te zien zijn door de medewerkers of door camera’s. Deze camera’s moeten ook zichtbaar zijn opgehangen, zodat er een preventieve werking vanuit gaat. Positief: in de parkeergarage van het stadhuis in Den Haag werd de onderzoeker aangesproken door de bewaking.

In 17 van de onderzochte garages was er onvoldoende verlichting of waren delen van de garage te donker. In 32 garages zagen de onderzoekers niet zichtbaar extra camera’s verspreid door de parkeergarage, naast de camera’s bij de (voetgangers)in- en uitgang en de betaalautomaat. Bij veel van deze garages was er ook geen medewerker aanwezig. De betaalautomaten zijn over het algemeen wel goed verlicht; slechts bij 4 automaten was het te donker. Garage Oranjerie te Apeldoorn is een voorbeeld van een garage die een onveilig gevoel geeft; enkele lampen zijn kapot en ook de betaalautomaat is slecht verlicht.

Veiligheid
Verlichting Algemeen Verlichting betaalautomaten Medewerker aanwezig Kantoor Camera voetgangersuitgang Camera betaalautomaat Overige camera’s
Almere Krakelinggarage 4 3 nee nee ja ja nee
Hospitaalgarage 4 3 nee nee ja ja ja
Amersfoort Koestraat 3 4 ja ja ja ja nee
Soeverein 4 4 ja ja ja ja ja
Amsterdam De Kolk 1 2 nee nee, nog in aanbouw ja ja ja
Dam/Bijenkorf 3 3 ja ja ja ja ja
Stadhuis Muziektheater 4 4 ja ja ja ja ja
Waterlooplein 2 3 ja ja ja ja ja
Centre 3 3 ja ja ja ja ja
Oosterdok Centrum 4 5 ja ja ja ja ja
Markenhoven 3 3 ja ja ja ja ja
The Bank 3 3 ja ja ja ja ja
Apeldoorn Oranjerie 2 2 ja ja ja ja ja, richting uitgang en in garage
Marktplein 4 4 ja ja ja ja ja, bij kantoortje
Arnhem Langstraat 3 3 ja ja ja ja nee
Musis 3 3 ja ja ja ja nee
Assen Torenlaan 4 4 nee ja ja ja nee
Triade 4 4 nee ne ja ja nee
Breda De Barones 2 3 nee ja ja ja nee
Chasséparking 3 4 ja ja ja ja ja
Den Bosch St. Jospehstraat 2 3 nee ja ja ja ja
Wolvenhoek 3 3 nee ja ja ja ja
Den Haag Plein 4 4 ja ja ja ja ja, gericht op lanen en inrit
Bijenkorf 3 4 nee nee ja ja ja, meerdere camera’s gericht op lanen en inrit
Markthof 5 4 nee nee nee ja nee
City Parking 3 4 ja ja nee ja ja, inrit
Grote Markt 3 4 ja ja ja ja ja, gericht op lanen en inrit
Muzenplein 3 3 ja ja ja ja ja, gericht op lanen en inrit
Spui/Centrum 3 4 ja ja ja ja nee
Stadhuis/Centrum 4 4 ja ja ja ja ja, gericht op lanen
Turfmarkt 3 3 ja ja ja ja ja, inrit
Noordeinde 2 3 ja ja nee ja nee
Dordrecht Veemarkt 2 4 nee ja ja ja nee
Visstraat 2 4 nee ja ja ja nee
Eindhoven Heuvel Galerie 4 4 Ja ja ja Ja ja, gericht op de lanen en bij inrit
Kennedyplein 4 4 Ja Ja nee ja Ja, gericht op de lanen
Enschede Van Heek 5 5 ja ja ja ja ja, verschillende plekken
Irene 4 5 ja ja ja nee nee
Groningen Centrum 2 3 nee ja ja ja nee
Haarlem Kamp 2 2 nee nee ja ja nee
Houtplein 2 3 ja ja ja ja nee
Raaks 3 4 nee nee ja ja nee
Hoofddorp Vier Meren 5 5 ja ja ja ja ja, op lanen
Centrumgarage 4 4 ja ja ja ja ja, op lanen
Leeuwarden Klanderij 2 3 ja ja ja ja ja
Hoeksterend 3 3 ja ja ja ja ja
Zaailand 3 3 ja ja ja ja ja
Maastricht Plein 1992 4 4 ja ja ja ja ja
Vrijthof 4 4 ja ja ja ja ja
Middelburg Geere 3 4 nee ja ja ja ja
Kousteensedijk 4 3 ja ja ja ja ja
Nijmegen Kelfkensbos 4 5 ja ja ja ja ja, verdeeld, vooral bij uitgang
Mariënburg 4 4 ja ja ja ja ja, lift op verschillende verdiepingen
Rotterdam Lijnbaan 4 4 ja ja ja ja nee
Bijenkorf 4 5 nee ja ja ja nee
Beursplein 3 4 nee ja ja ja nee
Westblaak 3 4 ja ja ja ja nee
Weena 5 5 ja ja ja ja nee
Plaza 2 3 nee nee ja ja nee
Groothandelsgebouw 4 4 ja nee ja ja nee
WTC/v&d; 2 4 nee nee ja ja nee
Schouwburgplein 4 5 ja ja ja ja nee
Tilburg Louis Bouwmeesterplein 2 4 nee ja ja ja nee
Koningsplein 4 5 ja ja ja ja ja, door hele garage heen
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne 4 4 nee nee ja ja ja, inrit en uitrit
Kruisstraat 2 3 nee ja ja ja ja, op lanen
Paardenveld 3 3 nee nee ja ja nee
Galgenwaard 3 3 ja ja ja ja ja, bij de inrit zie je jezelf
Grifthoek 4 4 nee ja ja ja ja, ook in trappenhuis
La Vie 3 4 ja ja ja ja nee
Springweg 3 3 ja ja ja ja nee
Zaanstad Rozenhof 4 4 ja ja ja ja ja, bij de liften
Hermitage 4 4 ja ja ja ja nee
Zoetermeer Amsterdamsestraat 3 3 nee nee nee ja nee
Luxemburglaan 2 2 nee nee ja ja ja, bij de inrit

Voorzieningen

De parkeergarage is vaak het eerste en het laatste dat de consument van een winkelgebied ziet. Daarom is behalve het tarief ook van belang dat de garage goed onderhouden wordt en dat het er netjes en opgeruimd is. De parkeergelegenheid geldt voor consumenten die met de auto komen als hét visitekaartje van de winkeliers.

De inrichting van de garage en bepaalde basis-faciliteiten zorgen ervoor dat de parkeergarage een prettige plek is om je auto achter te laten. Het is voor bezoekers vervelend om een fiks bedrag te betalen voor een paar vierkante meter om de auto te stallen, terwijl het in de garage stinkt en er rommel ligt. Krijgt men ook wat service betreft een beetje waar voor zijn geld? In de parkeergarages is onder andere onderzocht of een garage niet te krap is, of er rommel ligt en of het er onfris ruikt. Ook is gekeken naar aanwezige invalideplekken.

In sommige garages draait er muziek op de achtergrond en ziet het er opgeknapt uit. Andere garages hebben krappe opritten en veel palen die in de weg staan bij het parkeren. 16 van de onderzochte garages zijn krap. Groningen Centrum is voor grote auto’s echt te nauw. Veel mensen mijden krappe, donkere garages omdat ze hun auto niet willen beschadigen.

Het is ronduit teleurstellend wanneer een garage onfris ruikt. Het maakt ook een onprettige indruk als een garage slecht is onderhouden, bijvoorbeeld wanneer lampen kapot zijn en het toilet niet bruikbaar is. In Almere hangen er bordjes die verwijzen naar een gedeelde parkeerservice. De bewegwijzering van de diverse garages kwam echter volgens de onderzoeker nergens op uit.

In 17 van de garages scoort het trappenhuis een onvoldoende door rommel of andere viezigheid. Veder blijkt uit de test dat er in 20 garages veel zwerfvuil ligt. In 6 garages stinkt het. Hierdoor zijn parkeergarages onaangename plekken om te verblijven. Zo zijn de parkeergarages Langstraat in Arnhem en Hoeksterend te Leeuwarden vies en scoren ze slecht in de test.

Zwerfvuil en geur
Zwerfvuil Geur Trappenhuis en lift schoon Voetgangersuitgang makkelijk te vinden Aangeven centrum/winkelgebied Invalide-parkeer-plekken Bescherming aan palen Krappe/ruime parkeergarage
Almere Krakelinggarage 3 3 3 4 4 ja nee 4
Hospitaalgarage 3 4 3 4 4 ja nee 4
Amersfoort Koestraat 3 3 3 3 2 ja ja 3
Soeverein 5 4 4 4 2 ja nee 4
Amsterdam De Kolk 3 4 2 2 1 ja nee 3
Dam/Bijenkorf 3 3 4 4 1 ja ja 3
Stadhuis Muziektheater 4 3 4 5 5 ja nee 3
Waterlooplein 2 4 3 3 3 ja nee 1
Centre 3 3 3 3 1 ja nee 4
Oosterdok Centrum 5 5 4 5 1 ja nee 4
Markenhoven 2 2 3 3 4 nee nee 3
The Bank 3 3 4 4 3 nee ja 2
Apeldoorn Oranjerie 5 3 4 5 4 ja nee 3
Marktplein 3 3 2 4 5 ja nee 3
Arnhem Langstraat 2 2 2 2 2 nee nee 2
Musis 3 3 3 4 4 nee nee 2
Assen Torenlaan 4 2 3 4 3 ja nee 3
Triade 4 4 4 5 4 ja nee 4
Breda De Barones 2 3 2 2 1 ja nee 2
Chasséparking 3 4 2 2 1 ja nee 4
Den Bosch St. Jospehstraat 2 3 2 1 3 ja ja 2
Wolvenhoek 3 3 3 3 3 ja nee 2
Den Haag Plein 4 4 5 4 5 ja nee 3
Bijenkorf 2 4 nvt 4 5 nee nee 4
Markthof 1 3 1 2 3 ja nee 2
City Parking 2 4 2 3 4 nee nee 3
Grote Markt 4 3 4 5 5 ja nee 4
Muzenplein 4 3 2 4 5 ja nee 3
Spui/Centrum 4 3 4 4 3 ja nee 3
Stadhuis/Centrum 4 3 4 4 3 ja nee 3
Turfmarkt 3 3 3 3 3 nee nee 3
Noordeinde 3 3 3 4 4 nee nee 2
Dordrecht Visstraat 2 4 2 3 3 nee nee 3
Veemarkt 4 4 4 4 3 ja nee 3
Eindhoven Heuvel Galerie 4 4 4 4 5 ja nee 3
Kennedyplein 3 4 3 3 4 ja nee 4
Enschede Van Heek 5 4 4 5 5 ja nee 5
Irene 4 4 3 3 4 ja nee 3
Groningen Centrum 3 4 1 2 3 ja nee 1
Haarlem Kamp 4 3 3 2 5 nee nee 2
Houtplein 2 3 3 2 2 ja nee 4
Raaks 2 3 2 4 4 ja nee 4
Hoofddorp Vier Meren 4 4 4 4 5 ja nee 4
Centrumgarage 4 4 4 4 5 ja nee 3
Leeuwarden Klanderij 2 4 4 3 3 nee nee 3
Hoeksterend 1 4 2 2 2 ja nee 3
Zaailand 2 3 3 3 3 ja nee 3
Maastricht Plein 1992 4 4 4 4 4 ja ja 3
Vrijthof 5 5 4 4 3 ja nee 4
Middelburg Geere 2 2 3 3 2 nee nee 4
Kousteensedijk 3 3 3 3 2 ja nee 4
Nijmegen Kelfkensbos 5 4 4 5 4 ja nee 4
Mariënburg 4 4 4 3 3 ja nee 2
Rotterdam Lijnbaan 1 4 4 4 3 nee nee 2
Bijenkorf 4 4 5 4 4 ja nee 3
Beursplein 2 3 2 3 3 ja nee 3
Westblaak 4 4 2 4 4 ja nee 3
Weena 5 4 3 4 4 ja nee 3
Plaza 4 3 3 4 4 ja nee 2
Groothandelsgebouw 4 4 4 4 3 ja nee 3
WTC/v&d; 3 3 2 5 3 ja nee 3
Schouwburgplein 4 2 3 4 3 ja nee 4
Tilburg Louis Bouwmeesterplein 3 4 4 3 2 ja nee 3
Koningsplein 5 4 5 5 4 ja nee 4
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne 4 3 4 3 3 ja nee 4
Kruisstraat 4 3 nvt 3 2 nee nee 4
Paardenveld 4 3 4 3 2 ja nee 3
Galgenwaard 2 3 3 3 4 ja nee 4
Grifthoek 4 4 4 3 2 ja nee 3
La Vie 4 4 4 4 5 ja nee 2
Springweg 3 4 4 3 2 ja nee 3
Zaanstad Rozenhof 4 3 3 4 5 Ja nee 3
Hermitage 5 3 3 4 4 ja nee 4
Zoetermeer Amsterdamsestraat 3 2 3 4 4 ja nee 2
Luxemburglaan 2 3 2 4 4 ja nee 3
Bijzonderheden Algemene indruk Bijzonderheden, wat valt op?
Almere Krakelinggarage Vrij nieuwe garage. Diverse garages bij elkaar in de buurt. Goed verlicht, vrij open, dus ook veel frisse buitenlucht. Parkeerservice is niet te vinden, bewegwijzering komt nergens op uit.
Hospitaalgarage Zowel binnen als buiten parkeergelegenheid, verlichting goed, ziet er vrij nieuw uit. Parkeerservice is niet te vinden, bewegwijzering komt nergens op uit. Oplaadplekken voor een elektrische auto. Muziek in de garage.
Amersfoort Koestraat Ziet er goed uit. Hoog, heeft een on site reparatiedienst voor autoruitschade.
Soeverein Goed, vrij schoon. Ingewikkeld tariefsysteem. Hoog, operamuziek op de achtergrond. Uitrijroute niet erg duidelijk aangegeven.
Amsterdam De Kolk Zeer donkere garage, maar nog in aanbouw dus dat kan veranderen. Goede ventilatie, zeer slechte verlichting (lampen doen het niet). Als de garage af is wellicht de overige issues opgelost.
Dam/Bijenkorf Garage ok. Uitgangen richting Bijenkorf schoon. Wegdek lanen in zeer slechte staat.
Stadhuis Muziektheater Goede garage midden in het centrum. Er is muziek. De trap in de parkeergarage naar het stadhuis is erg mooi. Betalen per 8 minuten.
Waterlooplein Redelijk. Zou wat schoner mogen zijn. Vakken zeer krap.
Centre Goede garage. Laag.
Oosterdok Centrum Zeer nette garage. Klassieke muziek.
Markenhoven Redelijk. Zou wat schoner mogen.
The Bank Redelijke garage. Veel service. Mogelijkheid om met een abonnement per minuut te betalen.
Apeldoorn Oranjerie Een redelijke garage, maar erg verouderd. Sommige lampen doen het niet, belijning op loopvlakken weggesleten, rustige muziek, aparte loopvlakken, slechte verlichting bij betaalautomaat.
Marktplein Nette garage, ruime vakken. Mindervalide parkeerplaatsen goed aanwezig.
Arnhem Langstraat Redelijke garage, alles aanwezig. Een minder nette indruk van de garage. Bijvoorbeeld plaatsing van bordjes etc.
Musis Goede garage, ligt op de rand van het winkelcentrum en goed doorlopende wegen. Wat smalle en lange toerit.
Assen Torenlaan Nette, kleine garage. Een lastig te vinden inrit.
Triade Nieuwe, nette garage, boven supermarkt, goed bereikbaar. Ruim, goed bereikbaar met winkelwagen via speciale roltrap.
Breda De Barones Oude smerig ogende garage. Krap en rijroute onhandig. Twee richtingen in de lanen. Daardoor moet je soms achteruit rijden.
Chasséparking Aangename garage. Oogt een beetje rommelig door werkzaamheden. Wordt vernieuwd met o.a. andere betaalautomaten met meer betaalopties.
Den Bosch St. Jospehstraat Oude garage, zou wat schoner kunnen. Laag.
Wolvenhoek Oudere garage, degelijk.
Den Haag Plein Vrij nieuwe garage, oogt schoon en fris. Luchtverfrisser in het trappenhuis en muziek in de garage. Best ruim opgezet, maar hier en daar wat krappe plaatsen.
Bijenkorf Volledig buiten, klein parkeerterrein. Veel verlichting. Klein, midden in het centrum. Laatste bordje had iets eerder gekund, bijna de winkelstraat ingereden.
Markthof Doet onfris aan, pilaar midden in een laan. Kleine garage, wel zeer goed verlicht. Tarieven onduidelijk (met pen en papier geschreven), camera wordt ondersteund met een touwtje.
City Parking Was in verbouwing. Zag er verouderd uit, geen belijningen en geen vakken. Vrij open, dus fris. Boven een tankstation.
Grote Markt Langgerekte nieuwe garage, overzichtelijk en uitgangen goed aangegeven, ruim, modern. Muziek in de garage, verder vele extra voorzieningen, voor € 1 ook een alcoholtest.
Muzenplein Vrij nieuwe garage, trappenhuis was iets donker, maar wel schoon. Scanner voor de avondingang was stuk.
Spui/Centrum In hetzelfde ondergrondse deel als Turfmarkt en Stadhuis. Vrij nieuw. Weinig opvallende dingen, invalideplekken leken wel even groot als normale plekken. Verschil in tarief met Turfmarkt en Stadhuis.
Stadhuis/Centrum In hetzelfde ondergrondse deel als Turfmarkt en Spui. Vrij nieuw. Oplettende bewaker, onderzoeker werd aangesproken wat hij aan het doen was. Lift direct het stadhuis in. Verder is het verschil in tarief met Spui en Turfmarkt opvallend.
Turfmarkt In hetzelfde ondergrondse deel als Stadhuis en Spui.Prima garage, weinig opvallende dingen, middenmoot. Er stonden grote draaiende machines in de garage die flink veel herrie maakten. Verder was de inrit verdeeld voor drie garages en allen hebben andere tarieven. Vreemd. Verder is de voetgangersingang vanaf de straat slecht zichtbaar.
Noordeinde Ietwat verouderde garage, kan wel een likje verf gebruiken. In-en uitrit hetzelfde, vrij onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de op- en afritten in de garage. Naast een bank, dus makkelijk voor opladen chipknip.
Dordrecht Veemarkt Goede garage.
Visstraat Smoezelig. Smoezelig en wat slecht verlicht.
Eindhoven Heuvel Galerie Goede, schone garage. Vele bordjes en direct onder het winkelcentrum. Chipknip oplader bij het kantoortje, veel betaalautomaten.
Kennedyplein Prima garage, frisse oranje kleur, best goed onderhouden. IJzeren trappen maken veel herrie.
Enschede Van Heek Nieuw en netjes.
Irene Prima. Goede parkeerplaatsen voor minder validen.
Groningen Centrum Zeer krappe parkeergarage. Ondoenlijk voor grote auto’s. Slecht wegdek.
Haarlem Kamp Beetje smoezig, mag wel een likje verf gebruiken. Striptekeningen op de muur leuk bedacht, maar verouderd. Vrij donker en de wegwijzers in de garage zijn onduidelijk.
Houtplein Garage was in verbouwing, vandaar dat het soms wat rommelig en onoverzichtelijk was. Nieuwe delen (zoals de lift) zien er goed uit.
Raaks Redelijk moderne garage, wel twee kapotte deuren en dubieze plassen op de vloer. Ruim voldoende betaalautomaten.
Hoofddorp Vier Meren Nieuwe gararage, ziet er goed en fris uit. Goede verlichting, duidelijk aangegeven waar je elektrische wagens kunt opladen. Duidelijk, bordjes ‘uitgang’ goed verlicht.
Centrumgarage Frisse garage, schoon, netjes, goed onderhouden. Schoon, bovenste dek open, dus dat zorgt ook voor veel frisse lucht.
Leeuwarden Klanderij Oude, sombere garage. Slecht wegdek op de lanen.
Hoeksterend Oude, degelijke garage. Is grotendeels open, hierdoor veel zwerfvuil. Deels parkeerdak. Niet overdekt.
Zaailand Goede, moderne garage. Nog in aanbouw, daardoor wellicht viezer dan normaal.
Maastricht Plein 1992 Nieuwe garage zit er goed uit Hoog. Goede luchtverversing, maar maakt veel lawaai.
Vrijthof Nieuwe garage, ziet er goed uit. Hoog. Muziek. Zeer goede luchtverversing.
Middelburg Geere Ziet er redelijk uit, maar erg verouderd. Hoog.
Kousteensedijk Ziet er goed uit. Hoog.
Nijmegen Kelfkensbos Keurige garage onder marktplein. Speciale parkeerplekken voor oplaadbare auto’s.
Mariënburg Redelijke garage. Krap.
Rotterdam Lijnbaan Redelijke garage. Redelijk krap, maar wel centraal gelegen garage. Veel kauwgom op de grond, kleine parkeervlakken, verder redelijke garage.
Bijenkorf Redelijke garage. De lift is erg langzaam, netjes en overzichtelijk. Weinig plekken per verdieping, veel omhoog aan het rijden.
Beursplein Redelijk. Zeer smalle paadjes omhoog zonder bescherming aan de randen.
Westblaak Mooie en nette garage. De lift is smoezelig.
Weena Een rommelige garage. Erg kleine plekken en hele smalle ingang
Plaza Prima garage dicht bij station. Netjes, alleen onhandig geplaatste palen. Hierdoor moeilijk inparkeren. Je kan hier verse broodjes kopen.
Groothandelsgebouw Goede, overzichtelijke garage. Af en toe verwarrend met omhoog rijden.
WTC/v&d; Prima garage.
Schouwburgplein Prima ruime garage. Inrit is moeilijk te vinden.
Tilburg Louis Bouwmeesterplein De garage is wat vreemd ingedeeld. Prima garage, erg ruim opgezet, verder netjes.
Koningsplein Nieuwe garage, recht onder markt. Zeer netjes.
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne (Radboud) Garage werd verbouwd bij de ingang. Invalideplekken stonden beter aangegeven dan bij vele andere garages, ook duidelijke voetpaden.
Kruisstraat Kleine garage, gelijkvloers, donker, maar niet vies. Wel kantoortje bij ingang, maar lijkt zelden in gebruik.
Paardenveld Goed, alleen onduidelijk waar je naartoe moet wanneer je buiten komt. Chipknipoplader naast de betaalautomaat.
Galgenwaard Direct bij stadion en kantoren. Planten in de garage, maar die zorgen ook voor rommel. In de garage werd gewerkt, waarschijnlijk aan een lekkage.
Grifthoek Frisse gele kleur in hele garage, veel buitenlucht. Betaalautomaat zag er bijzonder oud uit.
La Vie Ziet er goed, strak uit, wel smal. Onduidelijke niveaus. De onderzoeker en een andere bezoeker waren beiden hun auto kwijt.
Springweg Midden in het centrum, oogt fris. Drankautomaat was stuk, verder prima garage.
Zaanstad Rozenhof Kleine garage, lichtelijk verouderd, geen parkeersectoren (geen aanduiding als je geparkeerd hebt).
Hermitage Goed, modern, je kunt ook je auto opladen, maar dat is niet heel duidelijk aangegeven. Schoonmaker bezig, roltrappen en een schoenpoetsapparaat in het kantoortje.
Zoetermeer Amsterdamsestraat Garage trilt af en toe, misschien door naast gelegen spoorlijn? Krap wanneer stijgers en dalers elkaar moeten passeren, niet alle verlichting was aan, maar daglicht deed veel goed. Betaalautomaat naast een prullenbak waardoor het daar stinkt.
Luxemburglaan Lift kapot en de benummering van de verdiepingen was niet duidelijk in het trappenhuis. Relatief weinig betaalplekken.

P&R;

Wanneer gemeenten auto’s uit steden willen weren, dan moeten zij tenminste enkele alternatieven bieden. Een alternatief is een P&R-faciliteit; (Park&Ride;). Deze liggen doorgaans aan de rand van een stad en men kan hier gratis of tegen een gereduceerd tarief de auto parkeren. Vervolgens reist men met het openbaar vervoer of een shuttle naar de binnenstad.

P&R-faciliteiten; kunnen een goede manier zijn om mensen comfortabel naar de binnenstad te vervoeren. Het verdient ook de voorkeur om mensen een alternatief te bieden door de combinatie van de auto en openbaar vervoer, dan alleen maar de parkeertarieven opschroeven om de auto’s en daarmee de automobilisten uit de binnensteden te weren. P&R; kan daarmee een goede aanvulling zijn op de bereikbaarheid van de stad. Het mag echter niet ten koste gaan van parkeergelegenheden in de binnensteden.

15 van de 24 onderzochte steden hebben P&R.; Bij de meeste steden kan men gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer. Soms kan men gratis parkeren, zoals in Rotterdam en Dordrecht. In enkele steden kan men gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Maastricht heeft drie ‘Park & Walk’-terreinen. Men loopt binnen 10 minuten naar het centrum.

Stad Transferium/P&R; Tarief Hoe vaak shuttle/ov?
Almere ja Normale ov-tarief Normale dienstregeling
Amersfoort nee
Amsterdam ja € 8,00 per dag, gratis ov Normale dienstregeling
Apeldoorn nee
Arnhem Ja Normale ov-tarief Normale dienstregeling
Assen Ja Op zaterdag gratis Af en aan op zaterdag
Breda Ja Normale ov-tarief Normale dienstregeling
Den Bosch ja € 2,00 per dag, gratis ov Per 3-10 minuten
Den Haag ja € 2,00 / € 4,00 per keer voor vier personen Normale dienstregeling
Dordrecht ja Parkeren gratis, verder ov-tarief Normale dienstregeling
Eindhoven nee
Enschede Ja € 2,50 incl vijf personen met de bus 4-6x per uur
Groningen Ja Parkeren gratis, € 5,00 voor vijf ov-kaarten 5-6 x per uur
Haarlem nee
Hoofddorp nee
Leeuwarden Ja Parkeren gratis, busrit € 2,00 voor max. vijf personen retour 4-6x per uur
Maastricht 3x Park & Walk € 7,00 per dag 10 minuten lopen naar centrum
Middelburg nee
Nijmegen ja € 4,00 inclusief vier buskaartjes Normale dienstregeling
Rotterdam ja Parkeren gratis Normale dienstregeling
Tilburg Nee
Utrecht Ja € 4,50 per dag inclusief ov-retour Normale dienstregeling
Zaanstad nee
Zoetermeer nee

Straatparkeren

Consumenten die snel iets willen kopen bij een kiosk, een bakker, bloemist of slager parkeren vaak even vlug op straat. De tarieven om op straat te parkeren blijven echter stijgen. Winkeliers die het moeten hebben van mensen die kort een boodschap doen, zijn hiervan de dupe. De tarieven van het straatparkeren in dit onderzoek zijn de tarieven in het centrum van steden.

Gemeenten zouden vaker gebruik moeten maken van blauwe zones om de doorstroom in de binnensteden op gang te houden. In de blauwe zone kan een consument door middel van de parkeerschijf bijvoorbeeld een half uur of twee uur gratis parkeren. Hierdoor blijven parkeerplekken niet eeuwig bezet en is het niet nodig om betaald parkeren in te voeren. Ook progressieve parkeertarieven kunnen er voor zorgen dat ‘langparkeren’ tegen wordt gegaan. Het eerste half uur parkeren kost dan bijvoorbeeld € 0,10 en daarna loopt het tarief op. Opvallend is ook dat bij veel parkeerautomaten op straat niet gepind kan worden; slechts in drie steden kan op straat met de pinpas worden betaald.

Vaak zijn de tarieven op straat gekoppeld aan de tarieven in de parkeergarages; op straat is het parkeren duurder dan in de garage. Dit heeft onder andere tot gevolg dat wanneer de gemeente besluit de tarieven voor straatparkeren te verhogen, de particuliere parkeergarages hun tarieven mee laten stijgen.

13 van de 24 steden hebben in 2012 een hoger tarief dan in 2011. In Eindhoven is de prijs met 20% gestegen: van € 2,50 naar € 3,00 per uur. Daar komt nog een ‘mobiliteitstoeslag’ per transactie bij van € 0,20. Dus per keer dat je parkeert betaal je die € 0,20 bovenop het normale tarief. Nijmegen heeft een progressief tarief; elk uur dat je parkeert wordt per uur duurder. Dat is goed voor de doorstroming, maar al in het tweede uur een tarief van € 3,35 is wel erg hoog.

Ten opzichte van 2010 hebben 80% (19 van de 24) van de onderzochte steden de parkeertarieven op straat verhoogd. Veel winkelgebieden hebben te maken met een teruglopend aantal bezoekers. Detailhandel Nederland pleit voor het bevriezen van de parkeertarieven, zodat potentiële bezoekers van de binnenstad niet worden weggejaagd. Wanneer de bezoekers wegblijven, ontstaat er op den duur leegstand. Door leegstaande winkelpanden in de binnensteden gaat de leefbaarheid in die gebieden achteruit.

Stad Tarief 2012 Tarief 2011 Tarief 2010 Gratis parkeren? munt brief pin chip credit card mobiele telefoon
Almere € 2,40 € 2,30 € 2,18 nee x x x
Amersfoort € 2,40 € 2,30 € 2,30 nee x x
Amsterdam € 5,00 € 5,00 € 5,00 nee x x x x x
Apeldoorn € 2,22 / € 2,83* € 2,16 / € 2,76 € 2,75 nee x x
Arnhem € 2,60 € 2,50 € 2,40 nee x x x
Assen € 1,50 € 1,50 € 1,50 nee x
Breda € 2 € 1,90 € 1,90 nee x x
Den Bosch € 2,50 € 2,50 € 2,20 nee x x x
Den Haag € 2,70 € 2,60 € 2,40 nee x x x
Dordrecht € 2,50 € 2,20 € 2,20 nee x x
Eindhoven € 3,00 per uur + mobiliteitstoeslag van € 0,20 2,5 € 2,00 nee x x
Enschede € 2,30 € 2,20 € 2,10 nee x x x x
Groningen € 2,20 € 2,20 € 2,00 nee x x
Haarlem € 2,75 € 2,65 € 2,55 nee x x x
Hoofddorp € 1,23 / € 4,11 ** € 1,23 / € 4,11 ** € 1,23 / € 4,11 ** nee x x
Leeuwarden € 2,50 € 2,40 € 2,40 nee x x x
Maastricht € 2,60 € 2,60 € 2,60 nee x x
Middelburg € 2,00 € 2,00 € 1,80 nee x x
Nijmegen € 2,35 / € 3,35 *** € 1,75 € 1,70 nee x x x x
Rotterdam € 3 € 3,00 € 3,00 nee x x x
Tilburg € 2,20 € 2,20 € 2,10 nee x x
Utrecht € 4,26 € 4,18 € 4,10 nee x x x
Zaanstad € 2,00 € 2,00 € 1,75 nee x x
Zoetermeer € 1,24 € 1,24 € 1,20 nee x x
* Tarief doordeweeks / tarief op zaterdag
** De gemeente Haarlemmermeer heeft een progressief parkeertarief van € 1,23 per uur (eerste uur) tot € 18,60 voor zes uur parkeren
*** Het eerste uur kost € 2,35. Elk volgend uur kost € 3,35

Aanbevelingen

Betalen per minuut

Een consument moet alleen betalen voor de parkeertijd die daadwerkelijk wordt gebruikt. Het is onredelijk om voor twee uur parkeren te moeten betalen wanneer één uur en één minuut wordt geparkeerd. De consument betaalt nu door per uur af te rekenen 20% teveel. In enkele parkeergarages kan het al, andere gemeenten en parkeergarages moeten dit goede voorbeeld volgen. De tarieven mogen niet stijgen bij het betalen per minuut.

Bevries of verlaag de parkeertarieven

Gemeenten moeten de komende jaren veel bezuinigen. De parkeeropbrengsten moeten niet worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Als de consument de binnenstad gaat mijden, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van de leefbaarheid van de stad. Op langere termijn kost dit de gemeente ook geld. Wanneer gratis parkeren niet mogelijk is, dan moeten de tarieven op zijn minst verlaagd of bevroren worden.

Voer blauwe zones in

Een vaak gebruikt argument voor het invoeren van betaald parkeren, is dat anders de parkeerplaatsen worden misbruikt door mensen die ergens hun auto willen stallen. Wanneer gratis parkeren niet mogelijk blijkt te zijn, kan dit probleem echter vrij eenvoudig worden opgelost door middel van de blauwe zone. In de blauwe zone kan een consument door middel van de parkeerschijf bijvoorbeeld een half uur of twee uur gratis parkeren. Hierdoor blijven parkeerplekken niet eindeloos bezet en is het niet nodig om betaald parkeren in te voeren. Een alternatief is een stop&shop-zone; waar bijvoorbeeld een half uur voor € 0,10 kan worden geparkeerd, of een progressief parkeertarief.

 

Investeer opbrengsten in bereikbaarheid

Het geld dat door gemeenten wordt verdiend met parkeren, moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van winkelcentra, parkeren en de binnenstad. Nu zijn de inkomsten vaak niet terug te vinden op de begroting. Het geld wordt niet aangewend voor extra investeringen in de bereikbaarheid van winkels, maar komt in de algemene middelen van de gemeente terecht. Hierdoor dreigt het parkeren als ‘melkkoe’ gebruikt te worden.

Verruim de parkeernormen

Om auto’s uit de binnenstad te weren, worden door gemeenten vaak krappe parkeernormen voor aan te leggen parkeerplaatsen bij nieuwbouw gehanteerd. Mede hierdoor zijn er te weinig parkeerplaatsen. Deze normen moeten worden verruimd, zodat er een realistisch aantal parkeerplaatsen in een winkelgebied zijn.

Accepteer verschillende betaalmiddelen

Consumenten moeten met alle normale betaalmiddelen bij de betaalautomaten kunnen afrekenen. In veel garages kan niet worden gepind, terwijl dit juist een handig en veilig betaalmiddel is. Hiermee wordt het ook makkelijker voor parkeergarages om betalen per minuut in te voeren.

Verbeter de bewegwijzering

Vanaf de snelweg moet de consument door middel van een goed verwijssysteem het centrum van de stad kunnen vinden. Na binnenkomst in de stad moet ook duidelijk worden aangegeven hoe de consument bij een parkeergelegenheid van het winkelgebied kan komen en hoeveel plekken er nog vrij zijn. Als er slecht wordt verwezen naar parkeergelegenheden, dan mijdt de consument het winkelgebied.

Schone en veilige garages

Parkeergarages zijn het visitekaartje van een winkelgebied. Daarom moeten parkeergarages veilig en schoon zijn. Bewakingscamera’s moeten zichtbaar zijn opgehangen en er is een medewerker aanwezig. Vieze en donkere garages maken een onprettige en onveilige indruk. Daarom moet er regelmatig worden schoongemaakt.

 

Beste parkeergarage

Voor de Nationale Parkeertest 2012 zijn 75 parkeergarages in 24 Nederlandse steden bezocht. De garages zijn beoordeeld op de tarieven, service, bereikbaarheid en veiligheid. Belangrijk in deze test is hoe de bezoeker van een stad het parkeren ervaart. De onderzoeker heeft dan ook vanuit een consumentenperspectief de parkeergarages bezocht.

De terechte winnaar van dit jaar scoort op verschillende onderdelen van deze test goed. Zo is de garage schoon, netjes onderhouden en veilig. Daarom is het een prettige plek om je auto te parkeren. Belangrijk is ook dat deze parkeergarage zich midden in het bruisende centrum van Amsterdam bevindt. Het vergroot daarmee de bereikbaarheid van de winkels. Verder kent de parkeergarage meerdere uitgangen, die in de parkeergarage duidelijk zijn aangegeven. Op deze manier kan de consument beter kiezen in welke winkelstraat hij wil beginnen met winkelen. Er hangen camera’s en er zijn verschillende medewerkers aanwezig, waardoor het ook veilig aanvoelt. Met vragen kan de consument terecht bij het parkeerservicekantoor van deze parkeergarage.

Bovenal heeft de gemeente Amsterdam in deze parkeergarage het tarief en de tijdseenheid aangepast. In plaats van € 4,00 per uur, geldt er nu een tarief van € 0,50 per 8 minuten. Omgerekend komt het uurtarief daarmee op € 3,75 en daarmee is deze garage de enige in de test waarvan het uurtarief is gedaald. Ook de aangepaste tijdseenheid geeft de bezoeker een eerlijk parkeertarief; in plaats van € 8,00 voor één uur en één minuut betaal je nu voor diezelfde tijd € 4,25. In deze garage kan men betalen met pin, contant geld, chip en creditcard.

Andere garages in de buurt zijn met een uurtarief tussen de € 4,80 en € 5,00 significant duurder.

Steeds meer parkeergarages passen wel de tijdseenheden aan, maar dan zijn het eigenlijk verkapte tariefverhogingen; bijvoorbeeld € 4,00 per 54 minuten waar het vroeger € 4,00 per uur was.

Stadhuis-Muziektheater in Amsterdam geeft echter het goede voorbeeld. Bezoekers moeten makkelijk bij de winkelgebieden kunnen komen, ook met de auto. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat andere gemeenten en parkeergarages dit voorbeeld volgen en parkeren per minuut invoeren, zodat de consument krijgt waar hij voor betaalt. Kortom, eerlijke en transparante tarieven. Betalen per 8 minuten in plaats van per uur is een belangrijke stap in de goede richting, betalen per minuut is echter het doel en het eerlijkst.

Parkeergarage Koningsplein in Tilburg verdient een positieve vermelding. Het starttarief is € 0,50 en daarna betaal je per € 0,10 oftewel per ongeveer 4 minuten. Het is verder een prettige en schone garage. Er kan echter niet met pin worden betaald.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Nationale Parkeertest 2012 van Detailhandel Nederland bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Detailhandel Nederland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Detailhandel Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Massale stijgingen parkeertarieven binnensteden

Previous article

Veelgestelde vragen over afrekenen met winkeldieven

Next article

You may also like

More in Parkeren