BlogHandig

Waarom je als zzp’er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt

0
man in blue shirt siting on tree branch wearing safety harness holding ropes on left hand and chainsaw in right hand

Ben je van plan om als zzp’er aan de slag te gaan? Dan wil je de kosten die je maakt om jouw bedrijf op te zetten het liefst zo laag mogelijk houden. Daarom kies je er in eerste instantie misschien voor om zakelijke verzekeringen links te laten liggen. Ondanks dat je niet verplicht bent om verzekeringen voor je bedrijf af te sluiten, is dit wel verstandig. In deze tekst vertellen wij je waarom je als zzp’er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt.

Je bent verzekerd voor schade die je veroorzaakt

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit gebeurt niet alleen bij grote bedrijven, maar ook bij zzp’ers. Zo kun je tijdens jouw werkzaamheden bij een klant bijvoorbeeld koffie over een laptop morsen. Als de laptop hierdoor niet meer werkt, stelt de klant jou hier aansprakelijk voor. Dit betekent dat jij opdraait voor de kosten van reparatie of de aanschaf van een nieuwe laptop. Heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan worden de kosten voor het verhelpen van de schade vergoed door je verzekeraar.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is speciaal bedoeld voor ondernemers. Deze verzekering dekt zaak- of persoonsschade die ontstaat tijdens het uitoefenen van je beroep en door producten die je maakt of levert. Ontstaat er ook schade aan jezelf of jouw bedrijf? Verwacht dan niet dat dit ook vergoed wordt, want dergelijke schade valt niet binnen de dekking van een AVB. Je hoeft bovendien niet aan te kloppen bij je verzekeraar als je de schade met opzet veroorzaakt hebt of als deze veroorzaakt is met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Speciale AVB voor zzp’ers

Sommige ondernemers denken dat er slechts één soort bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is. Dit is een misvatting, want de meeste verzekeraars stemmen een AVB af op jouw bedrijf. Als zzp’er ziet deze verzekering er dus anders uit dan wanneer je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af wilt sluiten voor een mkb-bedrijf. Beide verzekeringen dekken weliswaar schade die je veroorzaakt bij een ander, maar er kan verschil zitten in de hoogte van het bedrag. Als het verzekerde bedrag lager ligt, betaal je ook een lagere premie. Hierdoor betaal je nooit onnodig veel voor een AVB.

Aanvullen met beroepsaansprakelijkheid?

Je kunt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvullen met beroepsaansprakelijkheid. Omdat de premie hierdoor omhoog gaat, heeft dit misschien niet jouw voorkeur. Toch kun je soms niet om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp heen. Voor bepaalde beroepen is deze aanvullende verzekering namelijk verplicht. Dit is het geval voor advocaten, architecten en financieel adviseurs. Beoefen je een ander beroep? Dan betekent dit niet dat je geen BAV af hoeft te sluiten. Er zijn namelijk steeds meer opdrachtgevers die van zzp’ers verlangen dat zij ook verzekerd zijn voor beroepsaansprakelijkheid. Als dit niet het geval is maar jouw opdrachtgever dit wel eist, kan het zijn dat het bedrijf op zoek gaat naar een andere partij.

Doucherekken: praktische opbergoplossingen voor de douche

Previous article

Begin fris en uitgerust aan je werkdag!

Next article

You may also like

More in Blog