Nieuws

Meer winkeldiefstallen

0

Winkeliers pleiten voor verdubbelen van geldstraffen

De schade als gevolg van winkeldiefstallen stijgt met 5% naar € 325 miljoen. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Winkelcriminaliteit 2010 van Detailhandel Nederland. Winkeliers zien zich zelfs 14% vaker genoodzaakt om contact op te nemen met politie vanwege een winkeldiefstal. In heel Nederland hebben winkeliers in 2009 45.000 van dergelijke contactmomenten met politie gehad.

Steeds meer winkeldieven
De stijging van de winkeldiefstallen leidt ook tot meer aanhoudingen door politie. Haalde politie in 2008 30.000 winkeldieven op, in 2009 waren dat er al 31.000. Vrijwel alle aangehouden winkeldieven krijgen iets van een straf; bijvoorbeeld een politietransactie. Detailhandel Nederland is positief over het feit dat een reactie na aanhouding gegarandeerd is, maar twijfelt ernstig aan de kwaliteit van die straffen, met name de geldboetes.

Geldboetes verdubbelen
Detailhandel Nederland constateert dat de bekeuringen voor winkeldiefstal voor volwassen first offenders veel te laag zijn. Het boetebedrag van € 150 en € 250 wordt niet eens jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. Winkeldieven worden niet tegengehouden door de huidige boetes. Fors hogere boetes zal potentiële winkeldieven afschrikken. Sander van Golberdinge, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: “De boete voor winkeldiefstallen is een schijntje. Alleen al de aanhouding van de winkeldief kost de samenleving veel meer dan die €250.”

Totale kosten winkelcriminaliteit € 1 miljard
Winkeliers worden niet alleen geconfronteerd met winkeldiefstallen maar ook met interne fraudes, inbraken, vernielingen, overvallen en ramkraken. De totale schade als gevolg van winkelcriminaliteit was in 2009 € 740 miljoen. Aan preventie geven winkeliers € 290 miljoen uit. Winkelcriminaliteit kost dus meer dan € 1  miljard.

Parkeren op slinkse wijze steeds duurder

Next article

You may also like

More in Nieuws