Geld

Pensioenopbouw-tips voor de zzp’er

0

De zzp’er bouwt geen pensioen op. Een werknemer veelal wel. De schilder vormt een uitzondering op de regel, die is via het bedrijfspensioenfonds voor de schilder wel verplicht verzekerd voor het pensioen. Of hij dient zich bij de kamer van koophandel in te schrijven als klusbedrijf. Artsen,  fysiotherapeuten en apothekers zijn in de regel verplicht verzekerd. De meeste zzp’ers dienen zelf voor hun pensioen te zorgen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. ZZP-boekhouder stelt enige opties voor.

AOW

Elke zzp’er heeft over de jaren dat hij woonachtig was in Nederland recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. Of u nog een aanvullende oudedagsvoorziening wilt, is per persoon verschillend Fiscale oudedagsreserve. Een aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting is de Fiscale oudedagsreserve. Als zzp’er kunt u jaarlijks doteren aan de fiscale  oudedagsreserve, de FOR. Er zijn wel een paar eisen. U mag -als uw vermogen in de zaak niet lager is dan uw te doteren bedraagt jaarlijks 9,8 % van de nettowinst doteren. Maximaal is dat € 8.946 per jaar.

Inkomstenbelasting uitsparen

Het gevolg is dat u nu Inkomstenbelasting uitspaart. Als u stopt dient u hier een lijfrente voor te kopen, die u dan weer kunt laten uitkeren op uw pensioendatum. Deze uitkering is belast. In feite is de FOR dus niets anders dan een belastingschuld. Als u slim omgaat met de bespaarde Inkomstenbelasting kunt u het bedrag dat u nu uitspaart eventueel reserveren of al omzetten in een lijfrente. In de regel adviseren wij om alleen aan de FOR toe te voegen als u in de hoogte schijf valt voor de inkomstenbelasting. Informeer hiervoor bij uw zzp-boekhouder.

Eigen woning

Veel zzp’ers lossen  de hypotheek op hun eigen woning af. Op de pensioengerechtigde leeftijd kunnen ze bij verkoop de overwaarde en de aflossing verzilveren. Van dit restant kunnen ze jaren hun nieuwe huurappartement betalen en in hun levensonderhoud voorzien.

Investeren in aandelen

Er zijn ook zzp’ers die beleggen in onroerend goed en dat verhuren en of bitcoins kopen en hier t.z.t in hun pensioen te voorzien.

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Start u als zzp’er vanuit eerst in loondienst te hebben gewerkt dan kunt u dan de pensioenregeling van uw voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. Mits de werkgever dit ook aanbiedt.  De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Pensioen in eigen beheer

Als u zzp’er bent en tevens directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv, dan kunt u het pensioen van de dga bij een externe verzekeraar onderbrengen.

Tips om je badkamer te kiezen

Previous article

Wat zijn in 2020 de meeste verkochte type gordijnen?

Next article

You may also like

More in Geld