Nieuws

Veelgestelde vragen over afrekenen met winkeldieven

0

De regeling Afrekenen met winkeldieven

Wat houdt de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ in?

Als u een winkeldief op heterdaad betrapt en aangifte doet, kunt u voor de tijd die u hieraan kwijt bent een schadevergoeding van de dader eisen. Als u deelneemt aan de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ incasseert Stichting Afrekenen met Winkeldieven de schadevergoeding namens u bij de winkeldief. Claims ingediend voor 1 maart 2013 worden afgehandeld door de Stichting Afrekenen met Winkeldieven. Lees alles over de regeling in de folder ‘Afrekenen met winkeldieven’

Waarom een bedrag van € 181,-?

De rechter heeft bepaald dat een bedrag van € 181,- een redelijke vergoeding is voor alle werkzaamheden die samenhangen met de winkeldiefstal , zoals het observeren van de winkeldief, het daadwerkelijke aanhouden, het invullen van het aangifteformulier etc.

Is het verhalen van schade wettelijk toegestaan?

Ja, een winkeldiefstal is behalve een strafbaar feit ook een onrechtmatige daad. De schade die met een onrechtmatige daad te maken heeft, mag u verhalen op de dader (zie artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Deze schadevergoeding staat los van een strafrechtelijk vervolg door justitie

Kan ik ook de kosten van directe schade verhalen?

Ja, behalve een schadevergoeding van € 181,- voor oponthoud en overlast kunt u ook de kosten van directe schade verhalen op de winkeldief. Denk aan de schade die is ontstaan door het verwijderen van beveiligingslabels, het vernielen van verpakkingen of het omvallen van stellingen bij een vluchtpoging.

Kan ik ook schade verhalen op een minderjarige?

Voor het verhalen van schade moet de winkeldief 14 jaar of ouder zijn. Vanaf die leeftijd is een persoon pas volledig verantwoordelijk voor een onrechtmatige daad. Winkeldieven die jonger zijn dan 14 jaar zijn wel strafrechtelijk vervolgbaar.

Hoe kan ik de schade verhalen?

U sluit een overeenkomst met de winkeldief, waarin u het schadebedrag vastlegt. Hiervoor gebruikt u het schadeverhaalformulier dat u na uw aanmelding voor de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ kunt downloaden

Hoe kan ik de wijkagent informeren over de regeling?

U kunt de flyer met toelichting op de regeling hier downloaden en meegeven aan de wijkagent.

Aanmelden voor de regeling

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Alleen bedrijven die actief zijn in de detailhandel en een heffing betalen aan de Stichting Afrekenen met Winkeldieven kunnen deelnemen aan de regeling.
Bekijk de voorwaarden regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ tot 1 maart 2013
Bekijk de voorwaarden voor de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ na 1 maart 2013

Kan iedereen aan de regeling meedoen?

Nee, alleen bedrijven die actief zijn in de detailhandel en een heffing aan de Stichting Afrekenen met Winkeldieven betalen, kunnen meedoen met de regeling.

Kan de winkeliersvereniging alle leden collectief aanmelden?

Nee, elke winkel moet apart worden aangemeld. Bij elke registratie moeten naam, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon in de desbetreffende winkel worden vermeld.

Hoe kan ik mijn winkel aanmelden?

U kunt uw winkel aanmelden door het digitale inschrijfformulier op deze site volledig in te vullen. Als u meerdere vestigingen heeft, moet u elke vestiging apart aanmelden. U dient daarbij de gegevens van een contactpersoon van de desbetreffende vestiging op te geven. Inschrijven voor Afrekenen met winkeldieven

Kan ik klanten laten zien dat mijn winkel deelneemt aan de regeling?

Ja, als deelnemer ontvangt u een poster en een raamsticker ‘Wij rekenen af met winkeldieven’. Het is belangrijk om deze duidelijk zichtbaar in uw winkel op te hangen. Dit werkt preventief. Nadat u bent aangemeld en ingelogd, kunt u online zelf extra pakketten bijbestellen.

Waar kan ik mijn KvK nummer vinden?

U kunt uw KvK nummer snel en gemakkelijk opzoeken op de site van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/handelsregister). Zoek op het vestigingsadres van de winkel die u wilt aanmelden. Het nummer bestaat uit 8 cijfers + 4 cijfers (subdossiernummer).

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Aanmelden voor de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ is gratis. Voor de administratieve afhandeling houdt Stichting Afrekenen met Winkeldieven van elke schadevordering een bedrag van € 40,- in voor administratiekosten. Als de dief € 181,- heeft betaald, krijgt u dus € 141,- op uw rekening gestort. De Stichting Afrekenen met Winkeldieven heeft géén winstoogmerk.

Schade verhalen op de winkeldief

Hoe kan ik de schade verhalen?

U sluit een overeenkomst met de winkeldief, waarin u het schadebedrag vastlegt. Hiervoor gebruikt u het schadeverhaalformulier dat u na uw aanmelding voor de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ kunt downloaden

Hoe kom ik aan een schadeverhaalformulier?

Nadat u zich heeft aangemeld voor ‘Afrekenen met winkeldieven’ kunt u het schadeverhaalformulier downloaden op uw persoonlijke pagina op de website. Dit formulier dient u zelf te printen. Het formulier bestaat uit twee pagina’s: de overeenkomst en de voorwaarden.

Hoe werkt het schadeverhaalformulier?

Het schadeverhaalformulier dient u zelf te printen. Uw gegevens zijn al ingevuld. Na aanhouding van een winkeldief vult u hier de gegevens van de verdachte en het schadebedrag in. U geeft de winkeldief een kopie van het ingevulde formulier. Het origineel behoudt u zelf. Vervolgens dient u de schade zelf aan te melden via www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.

Wat kan ik doen als de winkeldief vragen heeft over het verhalen van schade?

Er is een flyer beschikbaar waarin beknopt wordt uitgelegd dat de winkeldief een schadevergoeding moet betalen en wat de verdere procedure is. Download de flyer met toelichting voor de winkeldief

Schade melden

Hoe kan ik mijn schadeclaim aanmelden?

U logt in met uw e-mailadres en wachtwoord. Dit kan alleen als u geregisteerd bent als deelnemer. U komt dan op uw persoonlijke pagina, waar u de schadeclaim online kunt aanmelden. U vult hier de gegevens in zoals die op het schadeverhaalformulier staan, dat door de winkeldief is ondertekend. Zorg dat u eerst het proces-verbaal of transactienummer opvraagt bij de lokale politie.

Let op: als het schadebedrag hoger is dan € 500,- dient u eerst contact op te nemen met de helpdesk.

Kan ik de status van mijn claim bekijken?

Ja, als u inlogt met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u op uw persoonlijke pagina de status van uw claim(s) bekijken.

Waarom heb ik een proces-verbaal of transactienummer nodig?

Bij de schademelding dient u een proces-verbaal of transactienummer in te vullen. Dit is het bewijs dat de aanhouding terecht is en heeft u nodig om de schade te kunnen verhalen op de winkeldief. Het proces-verbaal of transactienummer kunt u opvragen bij de lokale politie. Maak hierover afspraken op het momfent dat de politie de winkeldief komt ophalen.

Innen van de schadevergoeding

Wat doet Stichting Afrekenen met Winkeldieven om de schade te verhalen op de winkeldief?

Na ontvangst van uw schademelding, verstuurt Stichting Afrekenen met Winkeldieven een vorderingsbrief naar de dader. Als de dader niet binnen 10 dagen heeft betaald, volgt een sommatie en indien nodig gaat de zaak naar de deurwaarder.

Zijn er kosten aan verbonden?

Per vordering wordt standaard € 40,- aan administratiekosten ingehouden. In uitzonderlijke gevallen kan daar €12,- extra incassokosten bijkomen. Als de winkeldief heeft betaald, krijgt u van Stichting Afrekenen met Winkeldieven het resterende schadebedrag overgemaakt. Als de schade onverhoopt niet kan worden verhaald op de dader, dan betaalt u ook niets. Dus no cure no pay.

Nationale Parkeertest 2012 + PDF

Previous article

Systemen bij banken zijn niet betrouwbaar

Next article

You may also like

More in Nieuws