Parkeren

Nationale Parkeertest 2013 + PDF

0

We hebben voor geïnteresseerden die op zoek zijn naar de PDF van de Nationale Parkeertest van 2013 hier de tekst beschikbaar gemaakt + een te downloaden PDF met daarin de bijbehorende cijfers.

Download Nationale Parkeertest 2013 PDF

Voorwoord

Makkelijk, betaalbaar en veilig parkeren is essentieel voor de toegankelijkheid van winkelcentra. Daarom publiceert Detailhandel Nederland al sinds 2005 ieder jaar de Nationale Parkeertest. Om de leefbaarheid in binnensteden en buurtcentra te behouden is het nodig dat consumenten makkelijk en voor een redelijk tarief hun auto kunnen parkeren, zodat ze met een goed gevoel het winkelcentrum kunnen bezoeken.

Voor veel bezoekers is het parkeertarief de belangrijkste factor die meeweegt in de keuze voor een parkeerplek. In de Nationale Parkeertest worden onder andere de parkeertarieven gemonitord. Dit blijft een punt van aandacht. In 2013 zijn de tarieven voor een uur parkeren in een parkeergarage met gemiddeld 9% gestegen. Gemeenten zijn gelukkig terughoudend geweest met het verhogen van de tarieven voor parkeren op straat. Deze tarieven stegen gemiddeld met 2%.

De parkeergarage is het visitekaartje van een winkelcentrum. Het is de eerste en laatste ervaring van een consument bij het winkelen. Naast de prijs van parkeren zijn daarom ook de bereikbaarheid, veiligheid en aanwezige voorzieningen relevant. Het is in het kader van de veiligheid en het gemak van de consument nodig dat op korte termijn overal, voor iedere vorm van parkeren met de pinpas kan worden betaald. Dat in veel parkeergarages nog altijd voor een volledig uur betaald moet worden, ook al wordt er maar een deel van het uur geparkeerd, is ronduit achterhaald. Detailhandel Nederland is dan ook positief over het wetsvoorstel van de PvdA om betalen per minuut op landelijk niveau in te voeren. Per minuut betalen voor parkeren is het eerlijkst voor de consument. Tevens zijn winkeliers gebaat bij een blijvende toestroom van consumenten naar winkelcentra. Het is nu aan de landelijke politiek.

Detailhandel Nederland zet zich met de Nationale Parkeertest in om parkeren bij winkelcentra te optimaliseren, ik wens u veel leesplezier toe.

Harry Bruijniks
voorzitter stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland

Betalen

Consumenten die in een grote stad in Nederland gaan winkelen, maken meestal gebruik van betaald parkeren in een parkeergarage. Eén van de belangrijkste punten die meewegen bij de keuze voor een winkel of winkelgebied, is het parkeertarief. Het gemiddelde tarief voor een uur parkeren van de 80 onderzochte parkeergarages is €2,61. Het duurste uur parkeren is €5,71, in de Dam/Bijenkorfgarage en de Kolkgarages in Amsterdam. Parkeren in Hoofddorp is goedkoper. Voor het tarief van €0,80 kunnen consumenten een uur lang parkeren in de Viermerengarage.

Zowel gemeenten als commerciële parkeerexploitanten verdienen in grote mate aan parkeren. Maar parkeren heeft ook een maatschappelijk belang. Het verhogen van de parkeertarieven wordt door gemeenten vaak gebruikt als een verkapte belastingverhoging. Uiteindelijk betaalt de consument de rekening, waardoor de winkelier minder klanten in zijn winkel ontvangt. In vergelijking tot de tarieven van de onderzochte parkeergarages in 2012 (75 parkeergarages konden worden vergeleken), zijn de prijzen voor een uur parkeren in 2013 gemiddeld met 9% gestegen. Een exorbitante stijging van de tarieven is doorgevoerd bij de Muzenpleingarage in Den Haag (25%), de parkeergarage Hoog Catharijne (33%) en de La Viegarage (43%) in Utrecht en de Plazagarage in Rotterdam (50%).

Bij 61% van de vergeleken parkeergarages zijn de tarieven voor een uur parkeren meer gestegen dan de inflatie (meer dan 3%)! Positief zijn de parkeergarages waarbij de prijsontwikkeling lager is dan het afgeronde inflatiecijfer van 3%. Bij 29 parkeergarages blijft de tariefstijging onder dit inflatiecijfer. In de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is in sommige gevallen zelfs sprake van een daling van het parkeertarief.

Betalen per minuut

Detailhandel Nederland pleit voor eerlijke en transparante parkeertarieven. Het moet mogelijk zijn om per minuut af te rekenen, zodat de consument alleen betaalt voor waar hij of zij gebruik van heeft gemaakt.

Wat de consument daadwerkelijk moet afrekenen voor een uur parkeren is veel meer dan het gemiddelde tarief. Parkeergarages berekenen hun tarieven namelijk vaak in grote tijdseenheden. Zo zijn er parkeereenheden tussen de 40 en 59 minuten. Bij 16% van de parkeergarages is sprake van een onredelijke, verwarrende tijdseenheid. Ondanks een daling ten opzichte van vorig jaar (toen was er in 23% van de parkeergarages sprake van onredelijke tijdseenheden), is dit percentage nog altijd te hoog. De berekening van tarieven moet op een eerlijke manier gebeuren, door bijvoorbeeld kortere tijdseenheden te gebruiken. Daarbij is belangrijk dat bij de invoering van kleinere tijdseenheden géén verhoging van de parkeertarieven wordt doorgevoerd. Als voorbeeld de parkeergarage Noordeinde in Den Haag. Hier wordt een tarief van €3,- gerekend voor 55 minuten parkeren. De consument moet voor een uur parkeren maar liefst €6,- betalen. Hetzelfde geldt voor de Dam/Bijenkorfgarages en de Kolkgarage in Amsterdam, waar een uur parkeren ook €6,- kost.

Het verschil tussen de gemiddelde berekende kosten voor een uur parkeren en de feitelijke kosten voor een uur parkeren bij de onderzochte parkeergarages is 14%. Dit is het percentage dat de consument teveel betaalt, ten opzichte van het daadwerkelijke gebruik van een parkeergarage bij een uur parkeren. Detailhandel Nederland wil dat betalen per minuut ingevoerd is voor 2017. Gemeenten kunnen ook een progressieve tariefopbouw invoeren. Door een oplopend tarief in te voeren wordt het aantrekkelijker voor de consument om voor een kort bezoek met de auto naar het winkelcentrum te gaan. Het invoeren van deze wijzigingen is technisch mogelijk en de consument betaalt dan minder voor korte bezoeken aan het winkelcentrum.

Betaalmiddelen

Pin is de makkelijkste, veiligste en goedkoopste manier van betalen. In veel van de geteste parkeergarages is het mogelijk om met de pinpas te betalen. Uit de Parkeertest 2012 bleek dat in ruim 20% van de onderzochte parkeergarages nog niet met pin kon worden betaald. In 2013 zien we dat in 14% van de onderzochte parkeergarages nog steeds niet met pin kan worden betaald. Dit is een positieve ontwikkeling, maar volgens Detailhandel Nederland zou het in iedere parkeergarage mogelijk moeten zijn om met de pinpas te betalen.

Bereikbaarheid

Winkels en winkelcentra moeten bereikbaar zijn. Voor iedereen. Voor consumenten is het essentieel om gemakkelijk met de auto naar een winkelgebied te kunnen gaan. Voor de Nationale Parkeertest is de bereikbaarheid van 80 parkeergarages in 28 steden getest. De parkeergarages werden getest op de doorstroming in de stad, de parkeerroutering en de tijdigheid waarop informatie over de beschikbaarheid van parkeerplekken wordt verstrekt. Vooral in de grote gemeenten, zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht, blijkt dat op het moment van testen de doorstroming in de stad redelijk slecht tot slecht is. Ook in de steden Tilburg en Eindhoven is de doorstroming op het moment van testen onvoldoende.

Routering

Vanaf de snelweg al moet de consument door een goed verwijssysteem een parkeerplek in het centrum van de stad kunnen vinden. Het is belangrijk voor de verkeersdoorstroming in de stad dat tijdens deze parkeerroute door informatieborden inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel parkeerplaatsen op welke parkeerlocatie nog beschikbaar zijn. In de Nationale Parkeertest 2013 is extra aandacht besteed aan de tijdigheid van informatie over beschikbare parkeerplekken tijdens de routering door de stad. De kwaliteit van de routering naar parkeerplaatsen in de geteste steden verschilt. In een kwart van de steden is de routering goed tot zeer goed én wordt de consument goed geïnformeerd over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de parkeergarages. In steden als Utrecht, Den Haag, Assen en Eindhoven is de routering in de stad niet op orde, de score is redelijk slecht tot slecht.

Investeren

Het is belangrijk dat gemeenten investeren in de bereikbaarheid van winkelcentra, parkeren en de binnenstad. Het geld dat gemeenten verdienen met parkeren zou daaraan besteed moeten worden en niet moeten verdwijnen in de algemene middelen. Driekwart van de onderzochte gemeenten heeft de routering van parkeergarages niet goed op orde. De komende jaren zal dit percentage moeten dalen om de consumenten te kunnen blijven aantrekken voor bepaalde winkelgebieden.

Voorzieningen

De parkeergarage is het visitekaartje van een winkelcentrum. Het is vaak het eerste en laatste wat een consument ziet als hij of zij een dagje gaat winkelen. Naast de veiligheid van een parkeergarage is ook een goed voorzieningenniveau relevant. Hieronder wordt verstaan dat de parkeergarage netjes wordt onderhouden, dat er goed schoongemaakt wordt en dat er ruime parkeerplekken zijn om te parkeren.

Onderhoud

De 80 parkeergarages zijn getest op de aanwezigheid van zwerfafval, geur en de mate waarin de trap en/of lift schoon is. In 13% van de onderzochte parkeergarages wordt het zwerfafval onvoldoende opgeruimd. Hierdoor ontstaat een rommelige indruk. In 14% van de parkeergarages ruikt het zeker niet fris. De geur van uitlaatgassen, sigarettenrook en urine komt voor. Hierbij maakt het niet uit of de parkeergarage een gesloten of open ombouw heeft. In de parkeergarages The Bank in Amsterdam, de Nieuwe Markt in Gouda en de Klanderij en Zaailand garages in Leeuwarden is de frisheid perfect in orde. Hier wordt de hoogste score behaald door afwezigheid van zwerfafval, een frisse geur en de reinheid van het trappenhuis en/of de lift.

Bewegwijzering

De voetgangersuitgang moet makkelijk te vinden zijn in een parkeergarage. Een bijkomend pluspunt is als daarbij aangegeven wordt waar het centrum en/of het winkelgebied zich bevindt. In 42% van de parkeergarages is de voetgangersuitgang meer dan voldoende duidelijk aangegeven. Helaas wordt het winkelcentrum maar in 23% van de gevallen voldoende duidelijk aangegeven. Op het punt van doorverwijzing naar winkelgebieden en/of het centrum zouden parkeergarages nog nadrukkelijker als het visitekaartje van winkelgebieden kunnen functioneren.

Toegankelijkheid

Voor de mobiliteit van invaliden en toegankelijkheid van winkelgebieden is het belangrijk dat er parkeerplekken speciaal voor invaliden zijn gereserveerd. Van de 80 onderzochte garages heeft 16% van de parkeergarages geen speciale parkeerplekken voor invaliden. Meer parkeergarages zouden specifieke parkeerplekken voor invaliden kunnen reserveren. In 40% van de onderzochte parkeergarages worden de parkeerplekken als voldoende ruim beoordeeld. In 13% van de gevallen zijn de parkeerplekken onvoldoende ruim om gemakkelijk te kunnen parkeren. Ook de bescherming van palen in parkeergarages kan verbeterd worden. Zo kan onnodige schade aan auto’s worden voorkomen. In slechts 8% van de parkeergarages is deze bescherming aangebracht.

P&R;

Een alternatief voor parkeergarages in de buurt van winkelcentra is een Park & Ride (P&R;) faciliteit. Deze liggen meestal aan de rand van een stad. Men kan hier gratis of tegen een gereduceerd tarief de auto parkeren. Vervolgens kan met het openbaar vervoer of een shuttleservice naar de binnenstad gereisd worden.

P&R; faciliteiten zijn een goede aanvulling voor de bereikbaarheid van een stad. De onderzochte parkeergarages zijn gevestigd in 28 steden. Van de 28 steden heeft bijna de helft een P&R; faciliteit of een Transferium. Bij de meeste steden kan gebruik worden gemaakt van de normale dienstregeling of een shuttleservice naar het centrum. Dit vervoer naar de binnenstad vindt op regelmatige basis plaats, in ieder geval vier keer per uur.

Parkeren op straat

Gemeenten hebben verschillende instrumenten om vorm te geven aan hun parkeerbeleid. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld blauwe zones aanwijzen, om zo de doorstroom in de binnensteden te stimuleren. Ook kan gedacht worden aan een progressieve tariefopbouw voor parkeren in het centrum.

Van 28 gemeenten zijn de parkeertarieven in het centrum onderzocht en zijn de betalingsmogelijkheden geïnventariseerd. Het gemiddelde parkeertarief per uur in het centrum voor parkeren op straat is €2,56. Het hoogste tarief voor parkeren op straat wordt gerekend in het centrum van Amsterdam, namelijk €5,00 per uur. In Hoofddorp staat de auto in het centrum een uur geparkeerd voor €1,23.

Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor parkeren op straat in het centrum en parkeren in een parkeergarage bijna gelijk is. Parkeren op straat in het centrum is gemiddeld €0,05 goedkoper dan parkeren in een parkeergarage (gemiddeld €2,61 per uur). In vergelijking tot de tarieven voor parkeren op straat in 2012 zijn de prijzen in 2013 gestegen met gemiddeld 2%. De tarieven voor een uur parkeren in een parkeergarage in dezelfde periode stegen met gemiddeld 9%.

Aanbevelingen

Per minuut betalen tegen (zelfde of) lager tarief

Gemeenten en commerciële exploitanten verdienen veel geld aan parkeren. De wens voor een aantrekkelijk winkelgebied zou voor gemeenten een stimulans moeten zijn om de tarieven te beperken en/of de tijdseenheden kleiner te maken. Helaas zien gemeenten parkeertarieven vaak als ‘melkkoe’ om de algemene middelen aan te vullen.

Detailhandel Nederland vindt dat er op drie punten landelijke wetgeving moet komen met betrekking tot parkeertarieven. Allereerst moeten er regels komen om betaald parkeren per minuut in te voeren, zodat de consument alleen betaalt voor de tijd die daadwerkelijk geparkeerd wordt. Het verschil tussen de gemiddelde berekende kosten voor een uur parkeren en de feitelijke kosten voor een uur parkeren is 14%. Dit percentage betaalt de consument te veel ten opzichte van het daadwerkelijke gebruik van een parkeergarage bij een uur parkeren.

Ten tweede moet er een progressief opgebouwd parkeertarief ingevoerd worden. Zo blijft het voor de consument aantrekkelijk om voor boodschappen een kort bezoek aan een winkelcentra te brengen.

Ten derde zou op rijksniveau een bovengrens gesteld moeten worden aan (stijgingen van) gemeentelijke parkeertarieven. Een gemiddelde tariefstijging van 9% in 2013 voor een uur parkeren in een parkeergarage (zowel privaat als gemeentelijk) is, zeker in deze tijd, buitenproportioneel én onwenselijk. Ook commerciële exploitanten zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om buitenproportionele tariefstijgingen uit te bannen.

Investeer parkeeropbrengsten in bestaande winkelgebieden

Detailhandel Nederland stimuleert gemeenten om de opbrengsten van parkeren te investeren in de verbetering van bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnensteden en winkelgebieden. Nu worden de opbrengsten door gemeenten toegevoegd aan de algemene middelen. Daardoor wordt te weinig geïnvesteerd in onderhoud, toegankelijkheid en optimalisering van bestaande winkelcentra.

Het zou de bereikbaarheid van winkelcentra bevorderen, als gemeenten een soepele en informatieve routering van bezoekers naar winkelcentra als uitdaging zouden zien. De automobilist ziet graag zeer tijdig aangegeven waar de parkeergelegenheden zijn én hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn in. De toegankelijkheid van driekwart van de onderzochte winkelgebieden kan hierdoor sterk worden verbeterd.

Parkeren is een visitekaartje voor winkelcentra

In een parkeergarage moeten goede verlichting, een bemand kantoor en beveiligingscamera’s aanwezig zijn. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van de bezoekers van parkeergarages. Bij alle vormen van parkeren moeten pinbetalingen mogelijk worden gemaakt, voor het gemak van de consument, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt.

Door in een parkeergarage duidelijke bewegwijzering naar een winkelgebied aan te brengen, kan een parkeergarage daadwerkelijk een visitekaartje van het winkelcentra zijn. In een drie kwart van de parkeergarages kan dit aspect nog verbeterd worden.

Een bezoeker parkeert zijn of haar auto graag in een schone en frisse omgeving. Daarvoor is het nodig dat zwerfvuil ontbreekt, er goed schoongemaakt wordt en het er fris ruikt. Er bestaat een groot verschil in kwaliteit van onderhoud van parkeergarages. Zowel gemeenten als commerciële exploitanten moeten aandacht besteden aan het onderhoud van parkeergarages en de beleving van de gebruiker.

Beste parkeergarage

Voor de Nationale Parkeertest 2013 zijn 80 parkeergarages in 28 steden onderzocht. In deze test staat de beleving van het winkelbezoek aan de stad centraal. De onderzoeker heeft de parkeergarage dan ook vanuit een consumentenperspectief bezocht.

De Beste Parkeergarage van dit jaar scoort op verschillende onderdelen van deze test goed tot zeer goed. Allereerst zijn de tarieven in 2013 niet verhoogd. Tevens wordt een kleine tijdseenheid voor tariefopbouw gerekend. Er kan worden afgerekend per 3 minuten parkeren (in het eerste uur) en de consument kan op verschillende manieren betalen.

In de stad Leeuwarden was op het moment van testen de doorstroming prima. Tevens is de routering naar de betreffende parkeergarage zeer goed. Op het gebied van onderhoud scoort de Zaailandgarage op het moment van testen uitmuntend. Het is een overzichtelijke parkeergarage, met goed aangegeven uitgangen. Daarnaast zijn de palen in de parkeergarage opgevrolijkt met een frisse groene kleur.

De parkeergarage bevindt zich midden in het opgeknapte winkelcentrum van Leeuwarden. Het winkelgebied wordt vanuit de parkeergarage duidelijk aangegeven. In de parkeergarage wordt aandacht besteed aan digitale ondersteuning tijdens het winkelen in Leeuwarden. De Zaailandgarage fungeert duidelijk als visitekaartje van het winkelcentrum van Leeuwarden!

Winkeliers pleiten voor zwarte lijst van helers

Previous article

Winkeliers: Overheid stop oneerlijke concurrentie!

Next article

You may also like

More in Parkeren